is jouw lucht schoon genoeg?

Laat jouw luchtkwaliteit in kaart brengen

Vul het onderstaande formulier in en vraag een meting aan van jouw luchtkwaliteit. We komen bij je langs, brengen de luchtkwaliteit in kaart en demonstreren welk effect onze luchtzuivering hierop heeft. Met onze luchtzuivering krijg je een gezonde leef- en werkomgeving en producten die langer vers blijven.

luchtkwaliteit

Dit gaan wij meten

Schone lucht is gezonde lucht. Hieronder leggen wij uit welke factoren de gezondheid van de mensen in jouw gebouw beïnvloeden. 

Fijnstof en aerosolen

Fijnstof is een verzamelnaam voor een mengsel van microscopisch kleine vaste stoffen en vloeibare druppeltjes die in de lucht zweven. Bijna alle menselijke activiteiten leveren fijnstof op. Hoe kleiner het deeltje is, des te dieper het doordringt in het lichaam. Ultrafijnstof (PM1 en kleiner), waaronder aerosolen, komt in de longen terecht en is extra schadelijk voor mensen met longaandoeningen. Zelfs lage concentraties van fijnstof zijn schadelijk.

CO2

Koolstofdioxide is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Een teveel aan COverdringt de zuurstofopname in ons lichaam. Het gevolg is dat het lichaam overschakelt op een te laag energieverbruik, wat leidt tot vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieverlies. De ideale concentratie COin de lucht is 400 tot 800 ppm en de grenswaarde is gesteld op 1200 ppm.

 

TVOC

TVOC is een verzamelnaam voor een groep koolwaterstoffen die gemakkelijk verdampen. Deze chemicaliën komen onder andere voor in bouwmaterialen, schoonmaakmiddelen en verf. Kortdurende blootstelling veroorzaakt irritatie van ogen en slijmvliezen. Bij hoge concentraties zijn gezondheidseffecten op organen niet uit te sluiten. Ideaal is een waarde onder 500 ppb (parts per billion). Waardes boven 1000 ppb moeten worden voorkomen.

 

Luchtvochtigheid

Dit is het percentage van de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht bij de gegeven temperatuur en luchtdruk bevat. Een percentage tussen de 40% en 60% is ideaal voor comfort, maar ook voor virus deactivering. Een te hoge vochtigheid kan zorgen voor schimmelvorming. Een te lage vochtigheid (droge lucht) is ongunstig voor de conditie van slijmvliezen, ogen, neus en keel. Ook kan het leiden tot een verminderde weerstand tegen infecties.

Temperatuur

De ideale binnentemperatuur ligt tussen de 18 en 24˚C. Uit onderzoek blijkt dat werknemers het meest productief zijn bij 22˚C. Boven de 24˚C neemt de productiviteit af en boven de   de 26˚C krijgen mensen minder energie.